De praktijk – werkwijze

Ik vind het belangrijk om tijdens mijn eerste ontmoeting met het paard en u, ruimschoots de tijd te nemen om kennis te maken en uw vragen te beantwoorden. U heeft hierbij de mogelijkheid om te kiezen voor een behandeling, of een meer uitgebreide vorm, zoals beschreven bij 1e Consult.

1e Consult = Behandeling en Advies
Het 1e consult is meer uitgebreid dan puur een onderzoek en behandeling van het paard. Tijdens het 1e consult maak ik een inventarisatie en een plan van aanpak. In mijn advies maak ik onderscheid tussen adviezen op osteopatisch gebied en adviezen op ander terrein (gebitsverzorging en bitten of bitloos, hoefverzorging, voeding, zadels en rijden, gedragsverandering). Hiervoor werk ik samen met een netwerk van deskundigen.

Ik vind het van belang om te werken vanuit mogelijkheden (versus onmogelijkheden) en tegelijkertijd uit te gaan van reëele verwachtingen.

Vervolg behandelingen
Omdat je met osteopathie inwerkt op (de dysbalans) in het zenuwstelsel en daardoor zo dicht mogelijk aan/bij de ‘oorzaak’ werkt zijn er maar weinig behandelingen nodig met osteopathie [zie ‘Wat is osteopathie’]. In mijn praktijk ga ik uit van een range van 1 – 3 keer behandelen per paard.