Wat kunt u zelf doen?

Mijn visie is dat een klacht of symptoom bij een paard (of mens) altijd een fysieke(lichamelijke), emotionele en spirituele component in zich heeft. Daarom richt ik mij bij het behandelen van paarden ook bewust op deze 3-eenheid. De focus ligt daarbij op het verbeteren van het totale welzijn van het paard. Hierbij maak ik onderscheid in:

  • De behandeling van het paard
  • Adviezen op het gebied van paardenwelzijn
  • De rol van de mens rondom het paard

Vaak wordt mij de vraag gesteld: “Wat kan ik zelf doen om bij te dragen aan herstel van het paard en om terugval te voorkomen?” In eerste instantie wordt met deze vraag bedoeld: “Op welke wijze kan ik het paard het beste trainen?” Het belang van het op de juiste manier (lees: anatomisch en fysiologisch verantwoord) rijden wordt, zeker bij een herstellend paard, vaak onderschat. Het is een vak apart! Wanneer je dat wilt kan ik je doorverwijzen naar mensen die hier meer ervaring in hebben.

Naast het rijden is er, gezien vanuit mijn specifieke visie, nog een hele andere rol van de mens rondom het paard. Wanneer ik bij een combinatie kom probeer ik inzicht te krijgen in o.a.:

  • Hoe passend is de combinatie?
  • Hoe passend is hetgeen aan het paard wordt gevraagd?
  • In welke mate spiegelt het paard de mens?
  • In welke mate is er sprake van (dys)balans bij de mens of mensen rondom het paard? Of bij andere dieren? (Kijken naar het hele energetische systeem waarin het paard zit)
  • …… ?

Wanneer dit wenselijk is, bestaat de mogelijkheid om voor u zelf een afspraak voor een cranio-sacrale behandeling te maken. Dit kan bij mij in Heerenveen, maar ook bij u thuis. Soms is het prettig om een coachingsessie te nemen waardoor je zelf meer inzicht krijgt in de situatie van jou en het paard. Hierbij werk ik samen met ervaren coaches, die u met of zonder paard kunnen coachen.