Indicaties per discipline

Dressuur
Bij problemen met nageeflijkheid, lengtebuiging, verzameling, overgangen, tempowisselingen, (aan)galopperen en galopwissels.

Springen
Bij weigeren, wegvluchten na de sprong, onvoldoende basculeren boven de sprong en laten hangen van het been.

Endurance & TREC
Bij achteruitgang van de conditie. Bij snelle verzuring en langzaam herstel na training of wedstrijd.

Gangenpaarden
Bij onzuivere gangen, taktproblemen. Zie verder bij ‘dressuur’.