Missie & Visie

Missie

Mensen vragen veel van paarden. Mijn uitgangspunt is om in harmonie samen te leven en te werken met paarden door zowel te geven als te nemen, waarbij ik mij verantwoordelijk voel voor het welzijn van het paard in de breedste zin van het woord.

Visie

Mijn praktijk heb ik: ‘Praktijk voor Paardenosteopathie en Adviezen Paardenwelzijn’ genoemd. Bij iedere nieuwe kennismaking vraag ik mij af: In hoeverre is de omgeving van het paard, het hele systeem waarin het paard leeft, afgestemd op de behoefte van het paard?

Samen met u inventariseer ik de faktoren die hierin een rol spelen en zoeken wij, indien van toepassing, naar praktische oplossingen. Wanneer de situatie waarin het paard zich bevindt in volle omvang wordt belicht, komt dit ten goede aan een optimaal resultaat van de osteopatische behandeling en zodoende aan het welzijn van het paard.