‘Wat is de rol van het zenuwstelsel bij een paard in Balans’?

Terug naar 'tips uit de praktijk'

Net zoals u op de afbeelding met de stenen hierboven kunt zien, zijn er ook bij het paard verschillende schakels waaronder wervels en andere botten, spieren, en organen en bindweefsel die verantwoordelijk zijn voor de totale balans in en van het paard.

Mensen vragen mij vaak: ‘Hoe komt het dat mijn paard niet gezond (uit balans) is?’.
Natuurlijk is dat een goede vraag. Een nog betere vraag zou misschien zijn: ‘Hoe komt het dat mijn paard er niet in is geslaagd zichzelf gezond te houden’?

Bij een trauma van buitenaf (bijv. een draadwond of een trap van een ander paard) zijn de krachten dikwijls dusdanig groot dat een paard hiertegen geen weerstand kan bieden. Overig externe factoren die van groot belang zijn voor herstel (zonder hulp van bijv. een osteopaat) zijn o.a.: adequate huisvesting, een passend zadel, goed verzorgde hoeven en juiste voeding voor dit specifieke paard. Elders op de website en bij andere Tips kunt u hier meer informatie over vinden.

Wist je dat het zenuwstelsel een belangrijke rol speelt bij het voortdurend streven naar evenwicht en dus in balans houden van het paard?

Het zenuwstelsel is zo ongeveer ‘alles bepalend’ voor het functioneren binnen het paard. Zowel fysiek als emotioneel.
Het zenuwstelsel stuurt ALLES aan. De structuren (waaronder de spieren en organen), maar ook het hormonale ritme van de merrie en bijv. de vluchtreactie van het paard.

De paardenosteopaat werkt samen met het zenuwstelsel van het paard. Soms zijn wervels (manipulaties) daarvoor de handvaten. Het gaat er niet zozeer om
dat de paardenosteopaat de wervels mechanisch los krijgt, maar dat het zenuwstelsel de wervels en bijbehorende beweeglijkheid weer opneemt in het repetoir van bewegen. Tijdens de behandeling ligt de focus op: ontspanning van het hele paard met blijvende doorbloedingsverbetering en opnieuw balanceren van de spanning binnen het paard. Het gevolg zal zijn dat het paard uit de viscieuze circel van spanning & pijn is en zichzelf weer kan herstellen.

Waar kun je zelf op letten?

Wanneer een paard ergens op een plek spanning ervaart of zich op het emotionele vlak niet happy voelt, zal dit zich uiten in een verhoogde paraatheid van het zenuwstelsel. ALSOF het paard zich voorbereid om te gaan vluchten. Bij het gedomesticeerde paard komt het daadwerkelijke vluchten er meestal niet van en de spanning blijft (met bijbehorende verhoogde adrenaline-spiegel) aanwezig. Zo kan het gebeuren dat het paard ‘langzaam volloopt’ met spanning.
Dit kan zich uiten in: gespannen spieren (m.n. in de bovenlijn op de rug van het paard), verslechterde doorbloeding (te zien aan de vacht, maar bijv. ook door peesblessure die opspeelt), slecht door het haar heen komen in het voorjaar en verslechterde coördinatie van het paard.
Denk ook eens aan een paard dat zich slecht kan concentreren en bijv. schrikachtiger is dan voorheen: er kan juist ook dan een onderliggend probleem zijn waardoor het zenuwstelsel ‘op hol’ is!